VOLA Privatlivspolitik (GDPR)

VOLA Privatlivspolitik (GDPR)

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan VOLA Gruppen indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside samt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden – herunder videregiver dine kontaktoplysninger ved ordreleverancer, levering og lignende.

VOLA Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan VOLA Gruppen indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside samt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden – herunder videregiver dine kontaktoplysninger ved ordreleverancer, levering og lignende.

VOLA Gruppen er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via hjemmesiden i forbindelse med eksempelvis samhandel.

1.    Indsamling af personoplysninger
2.    Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
3.    Videregivelse og overladelse af dine personoplysninger
4.    Samtykke
5.    Sletning af personoplysninger
6.    Sikkerhed
7.    Dine rettigheder
8.    Links til andre hjemmesider mv.
9.    Ændringer af privatlivspolitikken
10.   Berigtigelse, annullering af services mv.


1.    Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler f.eks. følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede service/funktion.


2.    Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

Vi anvender alene dine personoplysninger til markedsføringsformål, såfremt du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil, f.eks. ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev her på hjemmesiden.


Tilmelding til nyhedsbrev

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet for på din anmodning og med dit samtykke at kunne tilmelde dig vores nyhedsbrev. Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sende dig vores nyhedsbreve, informationsmateriale og brochure.

Ordrehåndtering
Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med afgivelse af en ordre på vores produkter. Dette gør os i stand til at fremsende de korrekte produkter til dig og din virksomhed, hvilket også gælder i forhold til samhandel med eksempelvis enkeltmandsvirksomheder.

Kontakt
Når du kontakter os eksempelvis via e-mail behandles dine personlysninger til at sørge for, at vores kontakt og samtaler forløber til alles tilfredshed. Dine oplysninger bruges kun til disse relevante forretningsformål.


Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside og på tilknyttede hjemmesider.

Cookies er små tekstfiler, som sendes til din browser fra en webserver, og som gemmes på din computers harddisk.

Vi bruger cookies for at kunne optimere hjemmesiderne og de tilgængelige ydelser. Cookies gør det muligt at notere IP-adressen, datoen og tidspunktet for besøget og brugerens brugsmønster. Cookies giver også mulighed for at notere den type browser, der er brugt, versionen og sprogindstillingerne. Ingen af disse oplysninger vil kunne identificere brugeren, og de indsamles udelukkende for at kunne følge op på og forbedre de ydelser, som tilbydes. Cookies gør det muligt for dig at bruge vores hjemmesider effektivt og nemt.

Du kan indstille din webbrowser til at give dig besked, når du modtager en cookie, således at du kan tage stilling til, om du vil acceptere den eller ej. Du kan også vælge at deaktivere alle cookies. Hvis du vælger at deaktivere cookies, kan det være svært for dig at benytte alle ydelser på hjemmesiden.

Cookies indeholder ikke personoplysninger, f.eks. oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personoplysninger.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 4 nedenfor.


3.    Videregivelse og overladelse af dine personoplysninger

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, som du har afgivet på vores hjemmeside, anvender vi måske databehandlere, der er forpligtiget til overholdelse af gælde regler for databeskyttelse. VOLA kan altid oplyse, hvem disse databehandlere er.


4.    Samtykke


Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, f.eks. til fremsendelse af nyhedsbreve, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.


5.    Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.


6.    Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter.


7.    Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os, Du kan også indgive en klage til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon +45 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk
 

8.    Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.


9.    Ændringer af privatlivspolitikken


Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden.


10.    Berigtigelse, annullering af services mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke længere ønsker at gøre bruge af vores services eller ikke længere ønsker at modtage information fra os, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:
 
VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Telefon: + 45 70 23 55 00
E-mail: sales@VOLA.dk 

Pinterest