VOLA Privatlivspolitik (GDPR)

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan VOLA Gruppen indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside eller fysiske lokaliteter eller på anden vis er i kontakt med os, herunder når du anvender vores forskellige services i forbindelse med ordreafgivelse, levering og support.

Hos VOLA prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt.

Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger om dig som registreret, når du besøger vores hjemmeside eller vores fysiske lokaliteter, eller på anden vis er i kontakt med os, f.eks. i forbindelse med samhandel og kundeservice.

VOLA Gruppen (VOLA) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

Derfor er vi forpligtet til at give dig følgende informationer om vores behandling af dine personoplysninger.

1.    Indsamling af personoplysninger
2.    VOLAs behandling af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
3.    Videregivelse og overladelse af dine personoplysninger
4.    Samtykke
5.    Opbevaring af personoplysninger
6.    Sikkerhed
7.    Dine rettigheder
8.    Links til andre hjemmesider mv.
9.    Ændringer af privatlivspolitikken
10.  Kontakt


1.    Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger.

Første gang du besøger vores hjemmeside, vil du blive mødt af en dialogboks, hvor du bedes angive de formål, som vi må indsamle dine personoplysninger til, f.eks. oplysninger om din færden på siden og oplysninger om din ip-adresse og den enhed, som du har besøgt vores hjemmeside fra. Dine indstillinger er styrende for, hvilke personoplysninger vi må indsamle om dig. Vi vil derudover indsamle de personoplysninger, som du afgiver, når du benytter hjemmesidens funktioner. Vi indsamler f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, når du kontakter os via hjemmesiden.
Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede service/funktion.

I forbindelse med VOLAs forretning og samhandel vil vi behandle personoplysninger om vores kontakter hos relevante leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere i erhvervsforhold. I den forbindelse kan vi indsamle personoplysninger om f.eks. navn, stilling, firma, arbejdsrelaterede kontaktinformation såsom e-mailadresse, postadresse og telefonnummer samt oplysninger om vores samhandel, herunder ordrehistorik og korrespondance.

Hvis du besøger os på vores fysiske lokaliteter, f.eks. på vores fabrik eller vores showrooms, vil vi behandle de personoplysninger, som du oplyser i den sammenhæng. Det kan også være tilfældet, hvis du besøger os i forbindelse med arrangementer eller events. På flere af vores fysiske lokaliteter har vi installeret videoovervågning af kriminalpræventive årsager. Der vil altid være skiltet, hvor sådan overvågning finder sted. 

Hvis du på anden måde er i kontakt med os, f.eks. gennem vores kundeservice, behandler vi de oplysninger om dig, der er nødvendige for at håndtere din henvendelse, f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, oplysninger om din ordre eller forespørgsel. 

VOLA indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig.


2.    VOLAs behandling af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen, eller behandlingen sker med henblik på at fastlægge eller forsvare retskrav.

Vi anvender alene dine personoplysninger til markedsføringsformål, såfremt du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil, f.eks. ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev her på hjemmesiden.

Tilmelding til nyhedsbrev
Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet for på din anmodning og med dit samtykke at kunne tilmelde dig vores nyhedsbrev. Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sende dig vores nyhedsbreve, informationsmateriale og brochurer.

Indgåelse og opfyldelse af aftaler, herunder ordrehåndtering og support
Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du angiver i forbindelse med afgivelse af en ordre på vores produkter eller din anmodning om support. Dette gør os i stand til at levere de korrekte produkter og services til dig og din virksomhed, hvilket også gælder i forhold til samhandel med eksempelvis enkeltmandsvirksomheder eller support til slutbrugere.

Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner til VOLA, vil vi behandle dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af vores rettigheder og forpligtelser over for dig eller dit firma.

Vores grundlag for disse behandlingsaktiviteter er vores kontraktlige rettigheder og forpligtelser eller foranstaltninger med henblik på indgåelsen af sådanne, og i øvrigt vores legitime interesse forbundet med disse forretningsaktiviteter.

Kontakt
Når du kontakter os f.eks. via e-mail eller via vores fysiske lokaliteter behandles dine personlysninger som udgangspunkt på baggrund af vores legitime interesse i at sikre, at vores kontakt og samtaler forløber til alles tilfredshed.

Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside og på tilknyttede hjemmesider.

Cookies er små tekstfiler, som sendes til din browser fra en webserver, og som gemmes på din computers harddisk.

Vi bruger cookies for at kunne optimere hjemmesiderne og de tilgængelige ydelser. Cookies gør det muligt at notere IP-adressen, datoen og tidspunktet for besøget og brugerens brugsmønster. Cookies giver også mulighed for at notere den type browser, der er brugt, versionen og sprogindstillingerne. Ingen af disse oplysninger vil kunne identificere brugeren, og de indsamles udelukkende for at kunne følge op på og forbedre de ydelser, som tilbydes. Cookies gør det muligt for dig at bruge vores hjemmesider effektivt og nemt.

Du kan indstille din webbrowser til at give dig besked, når du modtager en cookie, således du kan tage stilling til, om du vil acceptere den eller ej. Du kan også vælge at deaktivere alle cookies. Hvis du vælger at deaktivere cookies, kan det være svært for dig at benytte alle ydelser på hjemmesiden.

Cookies indeholder ikke personoplysninger, f.eks. oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personoplysninger.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 4 nedenfor.

Rekruttering
Søger du om ansættelse hos VOLA via vores hjemmeside eller ved fysisk indlevering af din ansøgning, indsamler vi de personoplysninger om dig, som du oplyser i forbindelse med fremsendelse af din ansøgning, CV og eventuelle bilag mv. med henblik på at evaluere din ansøgning.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din ansøgning om indgåelse af en ansættelseskontrakt med et selskab i VOLA Gruppen, og vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, du selv har givet os.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som f.eks. personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Du vil modtage yderligere information om vores behandling af dine personoplysninger under selve ansættelsesprocessen.

Deltagelse i arrangementer, events mv.
Deltager du i arrangementer og events, som VOLA har arrangeret eller deltager i, behandler VOLA de personoplysninger, som du afgiver, på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kontakte dig igen, dokumentere vores tilstedeværelse eller med henblik på opfyldelsen af en aftale med dig.


3.    Videregivelse og overladelse af dine personoplysninger

VOLA videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre, medmindre der er et forretningsbetinget behov herfor, f.eks. fordi videregivelsen er nødvendig for at håndtere en ordre eller din henvendelse til os.

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

VOLA overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til VOLAs leverandører, som leverer relevante ydelser på VOLAs vegne, f.eks. i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve eller drift af rekrutteringsløsningen på vores hjemmeside. Disse leverandører behandler alene personoplysninger i overensstemmelse med VOLAs instruks og kan således ikke behandle personoplysningerne til egne formål. VOLA påser løbende, at disse leverandører overholder VOLAs strenge krav til behandlingssikkerheden.


4.    Samtykke

Vi behandler i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, f.eks. til fremsendelse af nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have givet til VOLA.

Vi vil herefter stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.


5.    Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med samhandel, support eller andre forretningsrelaterede formål opbevares så længe, de er relevante for håndteringen og opfølgningen i den konkrete sag. Opbevaringsperioden vil typisk være sammenfaldende med perioden fastlagt i reglerne om forældelse af retskrav, eller varigheden af vores samhandelsforhold med dig eller din virksomhed.  

Optagelser fra videoovervågning med henblik på forebyggelse og opklaring af kriminalitet slettes eller anonymiseres senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for VOLA at opbevare optagelserne med henblik på at håndtere en konkret hændelse.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering opbevares under ansættelsesproceduren. Hvis vi ikke kan tilbyde dig en stilling, opbevarer vi din ansøgning, CV og eventuelle bilag i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til længere tids opbevaring.

VOLA kan behandle dine personoplysninger i længere tid i anonymiseret form, hvor vi ikke længere har mulighed for at relatere oplysningerne til dig.


6.    Sikkerhed

VOLA lægger stor vægt på at sikre fortroligheden af dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.


7.    Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at bede os om at berigtige dine personoplysninger eller begrænse behandlingen heraf.

Vi vil på din skriftlige anmodning slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af en aftale med dig.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via telefon +45 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk.
 

8.    Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparters hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du derfor læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.


9.    Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen eller som følge af ændringer i vores behandlingsaktiviteter.


10.    Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af vores services eller ikke længere ønsker at modtage information fra os, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:
 
VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Telefon: + 45 70 23 55 00
E-mail: gdpr@VOLA.com 

 

KONTAKT VOLA
Følg VOLA på Instagram og se mere inspirerende nyt om design og arkitektur. @vola.denmark - Posts fra Instagram

Når du vælger VOLA, får du ikke kun et produkt, hvor design og kvalitet holder i generationer. Du bliver også en del af den danske designhistorie med danske designikoner produceret i den bedste danske håndværkstradition

Brug for yderligere hjælp?

Hvis du har spørgsmål, er vi her for at hjælpe.

Kontakt