VOLA Rejselegat

VOLA Rejselegat

Modtager af VOLA Rejselegat Januar 2016

Arkitektskolen Aarhus

Afgangsstuderende: Thomas Sigsgaard Jensen
Afgangsprojekt: Plads for Asyl (Room for Asylum)


Jurys motivation:
This project has been chosen for being visionary and yet very realistic at the same time. It embraces the complex range of issues when it comes to receiving, housing and integrating refuges from the meta level of infrastructure, to the micro level of labour and making a place for people.

As a point of departure, the author investigates the potentials on the social as well as on the architectural level. The underlying research agenda has been to rethink and improve the process of seeking/receiving asylum, so that it can potentially create a creative multi-cultural milieu in which existing as well as new competences can be channelled into a commercial product.

Plads for Asyl dwells on the idea how to motivate a discussion about the refugee situation and thus enable a change from passive recipients to responsible actors. Using the “andelsforeningstanken”, a shared owners model that is deeply rooted in the Danish society as a conceptual approach, the project seeks to solve the challenge of housing and integrating refugees from other cultures. Thus, the project not only represents a clear statement regarding Aarhus School of Architecture´s vision of “Engaging through Architecture”, but also exemplifies the Danish tradition of societal engagement as a means to a better life.

Plads for Asyl deals with a range of highly actual aspects of the architectural profession, such as user involvement, processual planning, politics, economy and social sustainability.

The complex integration of societal and commercial ideas through architecture, is beautifully illustrated in a big collage, that tells the visionary story of cultural integration through architecture in a skilfully, convincing and yet very approachable manner.
Afgangsstuderende: Mette Bonde Romme
Afgangsprojekt: Mellem Linien og Horisonten (Between the Line and the Horizon)


Jurys motivation:
The project represents a wonderfully visualized vision of fertile coherency between nature and culture, as investigated through the potential integration of the abandoned Thirstrup Airport with the National Park of Kalø Vig and Mols Bjerge.

Through field work, mapping and profound analysis of highly different territories, such as the ice age landscape, bird’s migration routes, farming emission and a giant futile cold war monument, the author formulates a convincing strategy for a richer future narrative across the territories of nature and culture.

With the terms “line” and “horizon”, as allegories for partly the soft landscape and the slowly decaying concrete line, the project seeks new meaning for the idea of the national park, in which the integration of the gradually overgrown cold war monument creates new openings for biodiversity and understanding.  

On a larger scale, Mellem Linien og Horisonten is also a strong vision about interconnecting different territories into what the authors calls ‘Denmarks green network’, through interventions like ‘light openings’, ‘dispersal corridors’ and re-establishment.

On every level of the project the idea is skilfully presented in drawings, photography’s and models. The results of the design research are conveyed with an unmatched sense of poetic and aesthetic communication.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Afgangsstuderende: Emilie Thalunds projekt
Afgangsprojekt: Folkets ø

Juryens motivation:
Det helt centrale og det som er interessant i dette projekt er ønsket om at lave et sted til alle mit i København – og i stedet for at lave en sted hvor der er lidt for en hver smag – så er ideen at lave et sted som følger en kalender med 15 særlige arkitektoniske installationer af 2 års varighed. Det centrale sted i byen bliver et monumental udsagn som er i vedvarende transformation. Begivenheder som variere mellem det naturlige og storslående, det politiske og kontroversielle og til fælleskab og klubliv.

Stedet vil med tiden skabe et sted i hukommelsen hos gæster og beboere i byen – et sted som udfolder sig inden for en generation men fortæller en historie om både byens og beboernes liv!Afgangsstuderende: Stefan Jesper Gründl & Aviaja Torbensdatter Hermann
Afgangsprojekt: Bådværft, Boliger & Svømmehal i Sydhavnen  

Juryens motivation:
Hvordan bygger man byer, hvor både individets drømme og mangfoldige fællesskaber kan tage form efter skiftende behov over tid? Hvor stedets særlige kvaliteter bliver taget hensyn til og forstærket gennem klare planmæssige greb? Hvor byens rumlige figurer bliver forløst og gjort nærværende i kraft af husenes robuste strukturer, materialernes stoflige karakter og detaljernes præcision? Det er spørgsmål som Aviaja Torbensdatter Hermann & Stefan Jesper Gründl er optaget af, og begavet har svaret på, i deres fælles afgangsprojekt hvor de foreslår en ny mindre bydel på Enghave Brygge. Bydelen ligger på kanten af havnen og huser et bådværft i et eksisterende saltlager, et nyt boligkompleks og en ny svømmehal. Projektet viser mange forskellige rumlige intentioner, der fletter sig ind i hinanden og ligedan griber fat i fremtidige infrastrukturplaner, som en ny Metrostation og større stisystemer. Projektet udtrykker på overbevisende måde en lethed og styrke på samme tid, her tager de nye bygninger og anlæg ydmygt favntag med naturen; Havnens store vand, den åbne horisont mod øst, den store himmels kvaliteter som ikke opleves andre steder i den tætte by. De viser tydeligt hvordan det er muligt, at være ambitiøs på byens og fællesskabets vegne, uden at være nødt til at ’larme’ med overdrevne arkitektoniske virkemidler. Et eksempel er svømmehallens grove, majestætiske søjlestruktur, som står tilbagetrukket på hjørnet af Frederiksholmløbet/Sydhavnen. Her skalerer den lavmælt overgangen fra; by til rekreative arealer, til natur – ved at give plads til et flydende havnebad og friholde store opholdsarealer i form af plateauer, der også kan vise vandets forskellige niveauer.

Projektet er sjældent dygtigt tænkt og udført - og de mange smukke tegninger og modeller viser, hvordan et godt samarbejde kan blive til meget mere, både hvad angår omfang, fagligt håndværk og arkitektoniske refleksioner.


    
   

KONTAKT VOLA
Følg VOLA på Instagram og se mere inspirerende nyt om design og arkitektur. @vola.denmark - Posts fra Instagram

Når du vælger VOLA, får du ikke kun et produkt, hvor design og kvalitet holder i generationer. Du bliver også en del af den danske designhistorie med danske designikoner produceret i den bedste danske håndværkstradition

Brug for yderligere hjælp?

Hvis du har spørgsmål, er vi her for at hjælpe.

Kontakt